מי הם הנסתרים

הרב אהרן יצחק שטרן

ראה הקב"ה צדיקים מועטים הם עמד ושתלם בכל דור

שאלה: הרי ברוך ה' אנו רואים הרבה רבנים אדמורי"ם וצדיקים, בוודאי לא מועטים.

תשובה ע"פ דברי קדשו של הצדיק הרב יהודה זאב ליבוביץ זיע"א: ישנם שני סוגי צדיקים כשם שיש שני סוגי מצוות חק ומשפט ישנה מצווה שיש בה הבנה והסבר כגון כיבוד הורים וישנה מצווה שאין בה הבנה כגון מצוות פרה אדומה, כך יש צדיק שהוא תלוי במעשיו ובהתמודדות שלו מול היצר הרע, וישנו צדיק שהוא קבוע כחק ואינו משתנה.

ולכן כתוב עמד הקב"ה ושתלם מלשון שתיל שעובר ממקום למקום כן צדיקי אמת אלו עוברת נשמתם מדור לדור לקיים את העולם שלא ישאר ח"ו ללא צדיקי אמת.