צדיקים במיתתם קרויים חיים


רבי משה יעקב הכהן רביקוב, "הסנדלר הקדוש", זצוק"ל. לחזון איש היה נהג בשם ישראל גולדשמיט, והוא זכה להסיע אותו למקומות שונים, הוא העיד: אחרי פעמים מספר בהם הסעתי את גדול ישראל לאיזה צריף רעוע בקצה שכונת שבזי, לשם נכנס כשהוא מורה לי לחכות לו ברכב, והוא יוצא אחרי שעות אחדות, הרהבתי עוז בנפשי, ושאלתי את החזון איש: מי הוא זה שרבנו מטריח עצמו אליו? ועוד מקדיש לו שעות שלימות מתוך זמן שהיה כולו נמדד לחלקיקי רגעים לא מבוזבזים. "דע לך שהוא ראש הלמ"ד וא"ו צדיקים שבדור" ענה החזון איש. עלה לגן עדן עליון במחיצת הצדיקים הקדושים ביום שמחת תורה שנת תשכ"ז. זכותו מגנה ותגן עלינו ועל כל עם ישראל אמן!!

ראש הל"ו נסתרים רבי יהודה זאב ליבוביץ' זצוק"ל רבי יהודה זאב חי חיי צניעות, בהסתר ומעיני אדם. חיי העולם הגשמי היו ממנו והלאה. היה פרוש מכל הבלי העולם והסתפק במועט כדי לחיות די צורכו.רבי ליבוביץ פעל ישועות גדולות ונצורות למען עם ישראל. למעשה, את כל כולו, את כל חייו הטהורים והקדושים הקדיש למען עם ישראל, אחיו ואחיותיו, מבלי שנדע בכלל על קיומו. חרף כל הייסורים והקשיים שעבר בחייו – הוא מעולם לא עזב את האמונה בבורא עולם! אדרבה, רק התחזק יותר ויותר עד שנהיה רבי יהודה זאב הצדיק, ראש ל"ו הצדיקים שאליהו הנביא זכור לטוב היה מבקרו תדיר! בצוואתו השאיר בקשה נפלאה, "לא לצעוק על שום יהודי! לא לצעוק ולא להעליב. ובפרט לא בבית, גם הבעל האישה והילדים יהודים!" נלקח לבית עולמו ביום כ"ז באלול תש"ע (6.10.2010). זכותו תעמוד לנו וכל ישראל אחינו אמן!!!

הצייר המקובל רבי יהודה לאון פטילון (נפטר חשון תשל"ה) היה ידוע כבעל מופת ובקי בעולם הנשמות והגלגולים. התפרנס כצייר וזכה לכינוי "הצייר הקדוש". רבי יהודה פטילון השתייך לחבורת המקובלים שלמדו יחד בסתר, ואשר כונו על שם המקצוע בו עסקו: "הסנדלר" - רבי משה יעקב רביקוב, "החלבן" - רבי חיים עזרא כהן, "הרצף" - רבי אברהם פיש, ו"מנקה הרחובות" - רבי יוסף וולטוך עובדות מעניינות ארעו עמו במהלך עבודתו, עובדות אשר המסר מתוכן מחדיר יראת ה' ואהבה ליראיו. אחת מן העובדות סיפר ה"חלבן" מגבעתיים הרה"צ רבי חיים הכהן שליט"א אשר שמע את הדברים מפיו של הרב פטילון בעצמו: באחד הימים ניגש אליו סוחר ציורים אשר רכש מידיו חבילת ציורים, שילם עליהן והלך לדרכו. לאחר שיצא מן הבית חישב הרב פטילון את מהות העיסקה, ולפליאתו ראה כי קיבל סכום מועט עבור הסחורה, ואף יצא בהפסד, כאב קל כיסה את את רוחו אך מייד עמק והתחזק, דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. לא עברו ימים מועטים והנה הגיע הסוחר הלז לבית הרב פטילון, והחל מתנצל בהתרגשות: רבי יהודה ליאון, לא ידעתי כי הנך צדיק כה גדול, בלילה באו אלי ואל זוגתי מלאכים, נענעו המיטות ואמרו : לך לשלם לרבי יהודה ליאון את המגיע לו היות וקבלת ציורים במקח טעות. והנה כעת באתי לשלם לכבודו סכום כסף נכבד המגיע לך כשכרך. הרב פטילון סרב לקבל את מלוא הסכום ורק לאחר חישוב מדוקדק לקח תוספת של סכום לא גדול אלא כפי המגיע לו עבור מחיר התמונות. (מתוך הספר צדיקים נסתרים בדור האחרון)

חכם אברהם חי זצוק"ל מל"ו צדיקים נסתרים שבדור האחרון: חכם אברהם חי היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם הרב יהודה זאב ליבוביץ' (שלידו נקבר) החכם שמעון חירארי, והסטייפלר - הרב ישראל יעקב קנייבסקי, עימו למד בחברותא. חכם אברהם חי בקי היה ברזי הקבלה, וכונה 'המקובל מפרדס כץ'. אל ביתו באו מכל גווני הקשת, ספרדים ואשכנזים, להיוועץ בו ולקבל ברכותיו. הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה. חכם אברהם חי ענוותן היה, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס. זכות זו עמדה לו, וזכה לגילוי אליהו. היה מרבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי נפטר ביום כ"ט אב תשע"ו (2016) בשיבה טובה ונטמן בבית החיים פוניבז' בבני ברק. בתמונה למטה מצד ימין - חכם אברהם חי מנשק את ראשו של הרב יאיר זמר טוב שליט"א. זכותו תעמוד לנו ותגן עלינו, אמן כן יהי רצון!!

ביום כ’ חשוון, חל יום ההילולא של הגאון המקובל המלומד בניסים הרב מרדכי שרעבי זיע”א. רבנו היה מלומד בניסים, ומכח קדושתו זכה לחולל ניסים ונפלאות ולפעול ישועות גדולות. הרב מרדכי שרעבי נולד בשנת התרס"ט בשרעב שבתימן ונקרא בשם מרדכי יפת-תעוזי. אביו נפטר קודם לידתו, וגם אמו נפטרה כשהיה בן שנתיים. הוא גדל בבית סבו שעמד על כישרונותיו הלימודיים המופלאים, ולאחר שגם סבו נפטר - גידלו הרה"ג חיים סינוואני. הרב שרעבי הוסמך לרבנות בתימן, ולאחר שנשא לאישה את הרבנית לאה החליט להקדיש את כל כולו ללימוד תורה ולחיי קדושה. בשנת התרצ"א עלה הרב מרדכי שרעבי לארץ ישראל והגיע לירושלים, שם למד בישיבת המקובלים "בית אל". בהגיעו לירושלים שינה הרב את שם משפחתו לשרעבי - שם המציין את עיר הולדתו, וגם ראשי תיבות "שלום רב על בני ישראל". בשנת התשכ"ב ייסד הרב שרעבי את ישיבתו, ישיבת המקובלים "נהר שלום" בסמוך לשוק מחנה יהודה. הוא נתפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים, ורבים שיחרו לפתחו לקבל ברכה, עצה טובה וישועה. בני הזוג שרעבי היו חשוכי בנים, והשקיעו את כל כוחותיהם להרבצת תורה וגמילות חסדים. את הכספים שקיבל העביר במלואם לצדקה ולהחזקת הישיבה, והוא עצמו חי בדירה קטנה ופשוטה ביותר. רבים מגדולי דורנו למדו מפי הרב מרדכי שרעבי, בהם הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל ועוד ועוד. בכ' במרחשוון התשמ"ד, נתבקש הרה"ק המקובל ר' מרדכי שרעבי לישיבה של מעלה. הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים. זכותו תגן עלינו אמן!!

הרב חיים חזקיהו מדיני (ז' בחשוון תקצ"ג, 1833 - כ"ד בכסלו תרס"ה, 1904), הוא מגדולי האחרונים, מחבר הספר שדי חמד ועוד, ומכונה לרוב על שם ספרו זה 'השדי חמד'. מכונה גם החח"מ (ר"ת של שמו), רבן של הערים קרסו-בזאר (בילוהירסק) שבחצי האי קרים וחברון.שמו הלך למרחוק, ורבים פנו אליו בשאלות מגלויות רחוקות. וכך הוא מעיד על כך: "רבו טרדותי למעלה ראש לא במילי דמתא בלבד כי רובם באו מעלמא מכל קצווי ארץ ואינם רחוקים זה בכה וזה בכה בעניינים במינים ממינים שונים". בי"ט בתמוז תרנ"ט שב לארץ ישראל, לאחר כשלושים ושלש שנה ברבנות בקרים. בתחילה ישב בירושלים למשך שנתיים, ואחר-כך נתמנה לרב הראשי בחברון, ושימש שם כרב עד יום פטירתו. בהגיעו לעיר פתח ישיבה בבית רומנו, ובה סיים את כתיבת האנציקלופדיה התלמודית הגדולה "שדי חמד". תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תעמוד לנו ותגן עלינו לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון!!