אודות imageאודות imageאודות image
אתר הרב יאיר זמר טוב, שם לו במטרה להביא סיפורים מופלאים, עדויות מכלי ראשון על צדיקים נסתרים בדור האחרון, 

סיפורי מופת שישארו לעדות לדור האחרון כי לא אלמן ישראל, וגודל מעלת סיפורי הצדיקים גדול מאד, להמשיך יראת שמים 

וישועות לשומעים.

             

הציבור היקר מוזמן לשיעוריו של הרב יאיר זמר טוב שליט"א בבית הכנסת "כתר תורה" ברחוב הרב דנגור 12, בני ברק.

השיעור הקבוע מתקיים בכל יום רביעי החל מהשעה 17:30 (שעון חורף) ו-18:30 (שעון קיץ), סעודה לכבוד הצדיקים, דברי תורה מפי רבני הערוץ,

קבלת עול מלכות שמים עם ספר תורה בהיכל ושופרות. עזרת נשים פתוחה

אחת לחודש אנחנו מקיימים תיקון ראש חודש ושבע הקפות לתיבה ע"פ הרב המקובל יהודה פתיה זצ"ל.

כולם מוזמנים!!!