הזוהר הבינלאומי ומשניות בראשות הרב יאיר זמר טוב שליט"א imageהזוהר הבינלאומי ומשניות בראשות הרב יאיר זמר טוב שליט"א imageהזוהר הבינלאומי ומשניות בראשות הרב יאיר זמר טוב שליט"א image

הצטרפו לזוהר הבינלאומי וזכו גם אתם לסיים את הזוהר כמה פעמים בחודש

https://t.me/Zohargeula_bot-


בטלפון 050-6824905

ערוץ טלגרם משניות:

https://t.me/Hamishna_bot