ברוכים הבאים לאתר הצדיקים הנסתרים

הצטרף אלינו היום!

בואו ותתחברו לצדיקי האמת ומשכו לכם ישועות תוסיפו את שמכם ותקבלו עידכונים על סירטונים העולים מעת לעת
אחינו בית ישראל כל המעוניין לסייע בהפצת התורה וזיכוי הרבים יוכל להשאיר לנו הודעה באתר, וכן כל המעוניין לסייע כספית בכל סכום יוכל להפקיד לבנק 10, סניף 601, חשבון 54303215, זכות הרבים תלויה בכם!!!

אודות


אודות אודות אודות
אתר הרב יאיר זמר טוב, שם לו במטרה להביא סיפורים מופלאים, עדויות מכלי ראשון על צדיקים נסתרים בדור האחרון, 

סיפורי מופת שישארו לעדות לדור האחרון כי לא אלמן ישראל, וגודל מעלת סיפורי הצדיקים גדול מאד, להמשיך יראת שמים 

וישועות לשומעים.

             

הציבור היקר מוזמן לשיעוריו של הרב יאיר זמר טוב שליט"א בבית הכנסת "כתר תורה" ברחוב הרב דנגור 12, בני ברק.

השיעור הקבוע מתקיים בכל יום רביעי החל מהשעה 17:30 (שעון חורף) ו-18:30 (שעון קיץ), סעודה לכבוד הצדיקים, דברי תורה מפי רבני הערוץ,

קבלת עול מלכות שמים עם ספר תורה בהיכל ושופרות. עזרת נשים פתוחה

אחת לחודש אנחנו מקיימים תיקון ראש חודש ושבע הקפות לתיבה ע"פ הרב המקובל יהודה פתיה זצ"ל.

כולם מוזמנים!!!

צדיקים במיתתם קרויים חיים


הצייר המקובל רבי יהודה לאון פטילון (נפטר חשון תשל"ה) היה ידוע כבעל מופת ובקי בעולם הנשמות והגלגולים. התפרנס כצייר וזכה לכינוי "הצייר הקדוש". רבי יהודה פטילון השתייך לחבורת המקובלים שלמדו יחד בסתר, ואשר כונו על שם המקצוע בו עסקו: "הסנדלר" - רבי משה יעקב רביקוב, "החלבן" - רבי חיים עזרא כהן, "הרצף" - רבי אברהם פיש, ו"מנקה הרחובות" - רבי יוסף וולטוך עובדות מעניינות ארעו עמו במהלך עבודתו, עובדות אשר המסר מתוכן מחדיר יראת ה' ואהבה ליראיו. אחת מן העובדות סיפר ה"חלבן" מגבעתיים הרה"צ רבי חיים הכהן שליט"א אשר שמע את הדברים מפיו של הרב פטילון בעצמו: באחד הימים ניגש אליו סוחר ציורים אשר רכש מידיו חבילת ציורים, שילם עליהן והלך לדרכו. לאחר שיצא מן הבית חישב הרב פטילון את מהות העיסקה, ולפליאתו ראה כי קיבל סכום מועט עבור הסחורה, ואף יצא בהפסד, כאב קל כיסה את את רוחו אך מייד עמק והתחזק, דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. לא עברו ימים מועטים והנה הגיע הסוחר הלז לבית הרב פטילון, והחל מתנצל בהתרגשות: רבי יהודה ליאון, לא ידעתי כי הנך צדיק כה גדול, בלילה באו אלי ואל זוגתי מלאכים, נענעו המיטות ואמרו : לך לשלם לרבי יהודה ליאון את המגיע לו היות וקבלת ציורים במקח טעות. והנה כעת באתי לשלם לכבודו סכום כסף נכבד המגיע לך כשכרך. הרב פטילון סרב לקבל את מלוא הסכום ורק לאחר חישוב מדוקדק לקח תוספת של סכום לא גדול אלא כפי המגיע לו עבור מחיר התמונות. (מתוך הספר צדיקים נסתרים בדור האחרון)

חכם אברהם חי זצוק"ל מל"ו צדיקים נסתרים שבדור האחרון: חכם אברהם חי היה מבאי ביתם של גדולי ישראל, ביניהם הרב יהודה זאב ליבוביץ' (שלידו נקבר) החכם שמעון חירארי, והסטייפלר - הרב ישראל יעקב קנייבסקי, עימו למד בחברותא. חכם אברהם חי בקי היה ברזי הקבלה, וכונה 'המקובל מפרדס כץ'. אל ביתו באו מכל גווני הקשת, ספרדים ואשכנזים, להיוועץ בו ולקבל ברכותיו. הוא עמד בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה. חכם אברהם חי ענוותן היה, נוח לבריות והתרחק מאוד מן ההקפדה והכעס. זכות זו עמדה לו, וזכה לגילוי אליהו. היה מרבה בצמות ובסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. חכם אברהם חי נפטר ביום כ"ט אב תשע"ו (2016) בשיבה טובה ונטמן בבית החיים פוניבז' בבני ברק. בתמונה למטה מצד ימין - חכם אברהם חי מנשק את ראשו של הרב יאיר זמר טוב שליט"א. זכותו תעמוד לנו ותגן עלינו, אמן כן יהי רצון!!

ביום כ’ חשוון, חל יום ההילולא של הגאון המקובל המלומד בניסים הרב מרדכי שרעבי זיע”א. רבנו היה מלומד בניסים, ומכח קדושתו זכה לחולל ניסים ונפלאות ולפעול ישועות גדולות. הרב מרדכי שרעבי נולד בשנת התרס"ט בשרעב שבתימן ונקרא בשם מרדכי יפת-תעוזי. אביו נפטר קודם לידתו, וגם אמו נפטרה כשהיה בן שנתיים. הוא גדל בבית סבו שעמד על כישרונותיו הלימודיים המופלאים, ולאחר שגם סבו נפטר - גידלו הרה"ג חיים סינוואני. הרב שרעבי הוסמך לרבנות בתימן, ולאחר שנשא לאישה את הרבנית לאה החליט להקדיש את כל כולו ללימוד תורה ולחיי קדושה. בשנת התרצ"א עלה הרב מרדכי שרעבי לארץ ישראל והגיע לירושלים, שם למד בישיבת המקובלים "בית אל". בהגיעו לירושלים שינה הרב את שם משפחתו לשרעבי - שם המציין את עיר הולדתו, וגם ראשי תיבות "שלום רב על בני ישראל". בשנת התשכ"ב ייסד הרב שרעבי את ישיבתו, ישיבת המקובלים "נהר שלום" בסמוך לשוק מחנה יהודה. הוא נתפרסם כאיש קדוש ובעל מופתים, ורבים שיחרו לפתחו לקבל ברכה, עצה טובה וישועה. בני הזוג שרעבי היו חשוכי בנים, והשקיעו את כל כוחותיהם להרבצת תורה וגמילות חסדים. את הכספים שקיבל העביר במלואם לצדקה ולהחזקת הישיבה, והוא עצמו חי בדירה קטנה ופשוטה ביותר. רבים מגדולי דורנו למדו מפי הרב מרדכי שרעבי, בהם הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל ועוד ועוד. בכ' במרחשוון התשמ"ד, נתבקש הרה"ק המקובל ר' מרדכי שרעבי לישיבה של מעלה. הוא נטמן בהר המנוחות בירושלים. זכותו תגן עלינו אמן!!

הרב חיים חזקיהו מדיני (ז' בחשוון תקצ"ג, 1833 - כ"ד בכסלו תרס"ה, 1904), הוא מגדולי האחרונים, מחבר הספר שדי חמד ועוד, ומכונה לרוב על שם ספרו זה 'השדי חמד'. מכונה גם החח"מ (ר"ת של שמו), רבן של הערים קרסו-בזאר (בילוהירסק) שבחצי האי קרים וחברון.שמו הלך למרחוק, ורבים פנו אליו בשאלות מגלויות רחוקות. וכך הוא מעיד על כך: "רבו טרדותי למעלה ראש לא במילי דמתא בלבד כי רובם באו מעלמא מכל קצווי ארץ ואינם רחוקים זה בכה וזה בכה בעניינים במינים ממינים שונים". בי"ט בתמוז תרנ"ט שב לארץ ישראל, לאחר כשלושים ושלש שנה ברבנות בקרים. בתחילה ישב בירושלים למשך שנתיים, ואחר-כך נתמנה לרב הראשי בחברון, ושימש שם כרב עד יום פטירתו. בהגיעו לעיר פתח ישיבה בבית רומנו, ובה סיים את כתיבת האנציקלופדיה התלמודית הגדולה "שדי חמד". תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תעמוד לנו ותגן עלינו לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון!!

מעלות לימוד הזוהר


ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"ספר הזוהר ילהיב לבך בשלהובא דאשא. ותכלית הדברים כשתדבק נפשך בספרי יראים שתראה בכל עת חיובך לבורא כל עלמין ובפרט בספר הזהר עיקרא דכלה והוא ילהב לבך בשלהובא דאשא ספר הזוהר הוא המפתח והוא הסוגר (סור מרע ועשה טוב)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"ילמוד בספרי קבלה, ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים, כי הם מסוגלים לטהר הנשמה (סידור האריז"ל לר' יעקב קאפיל ז"ל, בסדר כוונת הלימוד)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"לימוד הזוהר היא העצה היעוצה לטמטום הלב. הטמטום הלב היא שנעשה לב האבן וכו', יש לזה עצה היעוצה והבחירה ביד האדם על ידי שמבטלין ליה וכו', ועצה היעוצה לזה ללמוד ספר הזוהר, כי זוהר הוא מלשון הארה שמאיר במקום החושך וכו', ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו מבין, כי מה איכפת לו שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה. (ספר מאה שערים אמרי קדש)".ללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך.

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"קיימו וקבלו היהודים להחזיק בלימוד הקדוש של ספר תיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן. הני מילי מחיים מודעת זאת בכל הארץ, מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני המאורות ספר התיקונים וספר הזוהר קיימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלימוד הקדוש של ספר תיקונים והזוהר יחיד ורבים מנער ועד זקן. והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלו, אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם ומתלהבים בקריאתם מאד מאד. ברם אם יחזיקו במקום אחד בלימוד זוהר הקדוש מאה אנשים, הנה בלימוד התיקונים מחזיקים אלף אנשים, כמעט רוב בעלי בתים מחזיקים בלימוד התיקונים, וזה דרכן ומנהגם בכל שנה ושנה. והטעם שנתפשט לימוד התיקונים בימי התשובה יותר מן הזוהר, כי כל אדם אשר יחטא הוא פוגם יותר בעשיה באבי"ע שבה, וידוע כי השבעים תיקונים שעשה ר' שמעון בר יוחאי זיע"א כיון שנדרשים יותר בדרך המספר על כן לימודם מתקן בעולם עשיה יותר ששם הוא סוד המספר והחשבון, לכן בימי התשובה הכל רגילים בספר התיקונים. (בן איש חי בהקדמה לספרו בניהו)".

קרא עוד
ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"על ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם, אשר לא יכילם הרעיון, כידוע לכל גדלות קדושת התיקונים הקדוש, אשר כל עורות אילי נביות לא יספיקו לבאר סודותיו ורמזותיו (שיחון הר"ן סי' רפ"ה)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"שיתחזק כל בר ישראל ללמוד בזוהר הקדוש אף שיעבור עליו כמה נסיונות להפריד אותו חלילה מללמוד בזוהר הקדוש וכן אם עבר עליו כמה נסיונות מבני אדם המגושמים בחומר שלהם שהם ליצני הדור רחמנא ליצלן והוא יושב ביניהם כשושנה בין החוחים... שיתחזק בעל נפש מישראל הרוצה לדבק בדביקות הבורא ברוך הוא... אף על פי שנראה לו במקצת איזה פעמים שהוא כשושנה בין החוחים אל ישגיח על זה חזק ונתחזק בכח האין סוף ברוך הוא וברוך שמו (הרב אליעזר בר שם טוב פפו, דמשק אליעזר, בהקדמה דרך הקודש אות י"ב)"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מרן של הרב חיים ויטאל... הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים (ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')"

ענייני הזוהר הקדוש

ענייני הזוהר הקדוש

"אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה. לייחד וללבן ולצרף ניצוצות קדושות ברזי דאורייתא ובהתעסקות דברי הזוהר ותיקוני הזוהר על פי דברי מורינו ורבינו האריז"ל אשר שלחו אלקים לפנינו להאיר לנו מתוך החשיכה והאפילה. בפרט בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא כידוע לנו סודות אלו באריכות, אין ביטולם וביעורם של הקליפות אלא בלימוד הקבלה על פי עולם התיקון, ולכן קרא הרשב"י ז"ל לבעלי הקבלה מחצד"י חקל"א, היינו הקמשונים והחרולים מן השדה אשר ברכו י"י. עד כאן לשון הרב המקובל בויקהל משה. (הוספות מהרצ"א, אות ו' בשם ויקהל משה)"

מאמרים


מי הם הנסתרים

מי הם הנסתרים

הרב אהרן יצחק שטרן, הסבר מי הם הל"ו נסתרים שבכל דור.

קרא עוד
לא צריך לדעת הכל

לא צריך לדעת הכל

סיפור פלא שסיפר החידושי הרי"ם עם מוסר השכל בצידו.

קרא עוד