ברוכים הבאים לאתר הצדיקים הנסתרים

הצטרף אלינו היום!

בואו ותתחברו לצדיקי האמת ומשכו לכם ישועות תוסיפו את שמכם ותקבלו עידכונים על סירטונים העולים מעת לעת
אחינו בית ישראל כל המעוניין לסייע בהפצת התורה וזיכוי הרבים יוכל להשאיר לנו הודעה באתר, וכן כל המעוניין לסייע כספית בכל סכום יוכל להפקיד לבנק 10, סניף 601, חשבון 54303215, זכות הרבים תלויה בכם!!!

אודות


אודות אודות אודות
אתר הרב יאיר זמר טוב, שם לו במטרה להביא סיפורים מופלאים, עדויות מכלי ראשון על צדיקים נסתרים בדור האחרון, 

סיפורי מופת שישארו לעדות לדור האחרון כי לא אלמן ישראל, וגודל מעלת סיפורי הצדיקים גדול מאד, להמשיך יראת שמים 

וישועות לשומעים.

             

הציבור היקר מוזמן לשיעוריו של הרב יאיר זמר טוב שליט"א בבית הכנסת "כתר תורה" ברחוב הרב דנגור 12, בני ברק.

השיעור הקבוע מתקיים בכל יום רביעי החל מהשעה 17:30 (שעון חורף) ו-18:30 (שעון קיץ), סעודה לכבוד הצדיקים, דברי תורה מפי רבני הערוץ,

קבלת עול מלכות שמים עם ספר תורה בהיכל ושופרות. עזרת נשים פתוחה

אחת לחודש אנחנו מקיימים תיקון ראש חודש ושבע הקפות לתיבה ע"פ הרב המקובל יהודה פתיה זצ"ל.

כולם מוזמנים!!!