הזוהר הבינלאומי בראשות הרב יאיר זמר טוב שליט"א

הצטרפו לזוהר הבינלאומי וזכו גם אתם לסיים את הזוהר כמה פעמים בחודש


 https://api.whatsapp.com/send?phone=972506824905&text=צרף+אותי&source=&data=&app_absent= בטלפון 050-6824905